Head
Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thành Công Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Cùng Shark Robert Herjavec Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thành Công Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Cùng Shark Robert Herjavec Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thành Công Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Cùng Shark Robert Herjavec Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thành Công Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Cùng Shark Robert Herjavec Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thành Công Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Cùng Shark Robert Herjavec Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thành Công Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Cùng Shark Robert Herjavec Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thành Công Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Cùng Shark Robert Herjavec Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thành Công Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Cùng Shark Robert Herjavec
Current Price: 84.000 ₫ Variability: 29%
Price history of this product:

BIZBOOKS - Sách - Thành Công Trong Kinh Doanh Và Cuộc Sống Cùng Shark Robert Herjavec

MPN: 254672228-3559476051
SKU: K7027U7027
7027
(2)
Price: 84.000 ₫ 🇻🇳, Sold: 4
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

➡️ GÍA BÌA 168000đ
➡️ SỐ TRANG 365
➡️ KHỔ GIẤY 14.5 x 20.5cm
➡️ NHÀ XUẤT BẢN Đại học Kinh Tế Quốc Dân
➡️ NĂM XUẤT BẢN 2018
➡️ MÃ SẢN PHẨM 8935246920282
➡️ TÁC GIẢ Robert Herjavec
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Loại phiên bản Phiên bản thông thường
Nhà Phát Hành Bizbooks
Năm 2018

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related