Head
Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thế Giới Bí Mật Của Trẻ Em (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thế Giới Bí Mật Của Trẻ Em (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thế Giới Bí Mật Của Trẻ Em (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thế Giới Bí Mật Của Trẻ Em (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thế Giới Bí Mật Của Trẻ Em (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thế Giới Bí Mật Của Trẻ Em (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thế Giới Bí Mật Của Trẻ Em (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Thế Giới Bí Mật Của Trẻ Em (Học Cùng App BIZBOOKS)
Current Price: 54.450 ₫ Variability: 10%
Price history of this product:

BIZBOOKS - Sách - Thế Giới Bí Mật Của Trẻ Em (Học Cùng App BIZBOOKS)

MPN: 254672228-5559341294
SKU: K7030U7030
7030
(4)
Price: 54.450 ₫ 🇻🇳, Sold: 6
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

➡️ GÍA BÌA 99000đ
➡️ SỐ TRANG 220
➡️ KHỔ GIẤY 14,5 x 20,5cm
➡️ NHÀ XUẤT BẢN Hồng Đức
➡️ NĂM XUẤT BẢN 2018
➡️ MÃ SẢN PHẨM 8935246919323
➡️ TÁC GIẢ Thérése Gouin - Décarie
Loại phiên bản Phiên bản thông thường
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Nhà Phát Hành Bizbooks
Năm 2018

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related