Head
Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS) Thế giới doanh nghiệp: BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS)
Current Price: 38.350 ₫ Variability: 6%
Price history of this product:

BIZBOOKS - Sách - Trang Bị 101 - Những Điều Nhà Lãnh Đạo Cần Biết (Học Cùng App BIZBOOKS)

MPN: 254672228-4759338597
SKU: K6990U6990
6990
(3)
Price: 38.350 ₫ 🇻🇳, Sold: 4
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

➡️ GÍA BÌA 59000đ
➡️ SỐ TRANG 132
➡️ KHỔ GIẤY 13 x 20.5cm
➡️ NHÀ XUẤT BẢN Hồng Đức
➡️ NĂM XUẤT BẢN 2018
➡️ MÃ SẢN PHẨM 8935246915066
➡️ TÁC GIẢ John C.Maxwell
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Loại phiên bản Phiên bản thông thường
Nhà Phát Hành Bizbooks
Năm 2018

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related