Head
Thế giới doanh nghiệp: Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? Thế giới doanh nghiệp: Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? Thế giới doanh nghiệp: Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? Thế giới doanh nghiệp: Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? Thế giới doanh nghiệp: Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? Thế giới doanh nghiệp: Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? Thế giới doanh nghiệp: Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? Thế giới doanh nghiệp: Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét? Thế giới doanh nghiệp: Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét?
Current Price: 473.600 ₫ Variability: 8%
Price history of this product:

Bộ BIZBOOKS - Sách - Tâm lý học ứng dụng: Gắn bó yêu thương - Tại sao ta yêu, tại sao ta ghét?

MPN: 254672228-13718220850
SKU: K7009U7009
7009
(1)
Price: 473.600 ₫ 🇻🇳, Sold: 5
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

NĂM XUẤT BẢN 2021
Tác giả Nhiều tác giả
NHÀ XUẤT BẢN Hồng Đức
KÍCH THƯỚC 14*20.5 cm
Số trang 4 cuốn
Loại phiên bản Phiên bản đặc biệt
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Nhà Phát Hành BIZBOOKS
Năm 2021

bizbooks_official

Sách kinh doanh