Head
Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER
Current Price: 75.000 ₫ Variability: 16%
Price history of this product:

[Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] BIZBOOKS - Sách - Kinh Doanh Bằng Trực Giác - 1 BEST SELLER

MPN: 254672228-6045389206
SKU: K6925U6925
6925
(6)
Price: 75.000 ₫ 🇻🇳, Sold: 9
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

➡️ GÍA BÌA 150.000
➡️ SỐ TRANG 396
➡️ KHỔ GIẤY 14.5*20.5
➡️ NHÀ XUẤT BẢN Hồng Đức
➡️ NĂM XUẤT BẢN 2019
➡️ MÃ SẢN PHẨM 8935246924068
➡️ TÁC GIẢ Lynn A. Robinson
Một độc giả là CEO bí ẩn đã nói rằng “Trong cuốn sách này, tác giả Robinson đã cấp cho giới kinh doanh tấm hộ chiếu để trực giác bước vào thế giới công việc”. “Khơi nguồn trực giác” không chỉ đưa ra chiến lược thành công và cách thức phát triển trong môi trường kinh doanh biến động, mà còn dẫn dắt độc giả qua nhiều hành động thực tiễn để tiến tới niềm tin bản thân. Nội dung này hoàn toàn mới, nhất là khi chúng ta đang sống trong thời đại mà những phân tích lý tính đang lên ngôi.
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Loại phiên bản Phiên bản thông thường
Nhà Phát Hành Bizbooks
Năm 2019

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related

Sách BIZBOOKS Cơ Thể 4 Giờ 1 BEST SELLER

(187)
Price: 206.360 ₫, Sold: 470