Head
Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê
Current Price: 58.500 ₫ Variability: 6%
Price history of this product:

[Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Đắc Nhân Tâm( khổ lớn) - Bizbooks - Bản dịch của cụ Nguyễn Hiến Lê

MPN: 254672228-3945776460
SKU: K6847U6847
6847
(86)
Price: 58.500 ₫ 🇻🇳, Sold: 188
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

➡️ GÍA BÌA 90.000
➡️ SỐ TRANG 452
➡️ KHỔ GIẤY 14,5*20,5
➡️ NHÀ XUẤT BẢN Hồng Đức
➡️ NĂM XUẤT BẢN 2018
➡️ MÃ SẢN PHẨM 8935246919156
➡️ TÁC GIẢ Dale Carnegie
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Loại phiên bản Phiên bản thông thường
Nhà Phát Hành BIZBOOKS
Năm 2018

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related