Head
Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Quản Lý Doanh Nghiệp Trong Thời Đại 4.0 (Xả Kho)
Current Price: 74.500 ₫ Variability: 12%
Price history of this product:

[Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Quản Lý Doanh Nghiệp Trong Thời Đại 4.0 (Xả Kho)

MPN: 188606801-3635349877
SKU: K90U90
90
(41)
Price: 74.500 ₫ 🇻🇳, Sold: 119
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Công ty phát hành 1980 Books
Tác giả Jason Fried
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm xuất bản 2019
Số trang 371
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước