Head
Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: [Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh
Current Price: 86.400 ₫ Variability: 2%
Price history of this product:

[Mã LIFEMALL995 giảm 10% đơn 99K] Sách - Tiền Đẻ Ra Tiền - Đầu Tư Tài Chính Thông Minh

MPN: 254672228-3345123497
SKU: K6827U6827
6827
(285)
Price: 86.400 ₫ 🇻🇳, Sold: 580
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

➡️ GÍA BÌA 120.000
➡️ SỐ TRANG 296
➡️ KHỔ GIẤY 13*20.5
➡️ NHÀ XUẤT BẢN Hồng Đức
➡️ NĂM XUẤT BẢN 2020
➡️ MÃ SẢN PHẨM 8935246928110
➡️ TÁC GIẢ Duncan Bannatyne
Phần 01 Lý thuyết tiền tệ
Phần 02 Kiếm tiền nhiều hơn
Phần 03 Chi tiêu
Phần 04 Vay mượn
Phần 05 Tiết kiệm và đầu tư
Phàn 06 Kế hoạch
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Loại phiên bản Phiên bản thông thường
Nhà Phát Hành BIZBOOKS
Năm 2020

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related