Head
Thế giới doanh nghiệp: Sách - Doanh nghiệp 4.0 (Xả Kho)
Current Price: 79.500 ₫ Variability: 12%
Price history of this product:

Sách - Doanh nghiệp 4.0 (Xả Kho)

MPN: 188606801-3836247160
SKU: K113U113
113
(35)
Price: 79.500 ₫ 🇻🇳, Sold: 97
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Công ty phát hành 1980 Books
Tác giả Dan Schawbel
Nhà xuất bản NXB Lao Động
Năm xuất bản 2019
Số trang 500
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước