Head
Thế giới doanh nghiệp: Sách - Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: Sách - Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: Sách - Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: Sách - Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: Sách - Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: Sách - Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: Sách - Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh Thế giới doanh nghiệp: Sách - Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh
Current Price: 99.000 ₫ Variability: 9%
Price history of this product:

Sách - Đừng Làm Việc Chăm Chỉ, Hãy Làm Việc Thông Minh

MPN: 254672228-6359398677
SKU: K6826U6826
6826
(275)
Price: 99.000 ₫ 🇻🇳, Sold: 614
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

➡️ GÍA BÌA 165000đ
➡️ SỐ TRANG 492
➡️ KHỔ GIẤY 13 x 20.5cm
➡️ NHÀ XUẤT BẢN Hồng Đức
➡️ NĂM XUẤT BẢN 2020
➡️ MÃ SẢN PHẨM 8935246926550
➡️ TÁC GIẢ Nhiều tác giả
Định luật này cung cấp một đòn bẩy tuyệt vời để làm việc năng suất hơn Áp dụng những deadlines ngắn hơn cho một công việc nào đó, hay sắp xếp một cuộc gặp mặt sớm hơn. Tìm khoảng thời gian mà bạn năng suất nhất để làm những việc đó thay vì dàn trải trong ngày dài.
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Loại phiên bản Phiên bản thông thường
Nhà Phát Hành BIZBOOKS
Năm 2020

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related

Sách - Marketing Du Kích Truyền Thông Xã Hội

(16)
Price: 116.480 ₫, Sold: 36