Head
Thế giới doanh nghiệp: Sách - Kỹ Năng Quản Lý Doanh Nghiệp Hiệu Quả (Xả Kho)
Current Price: 79.500 ₫ Variability: 10%
Price history of this product:

Sách - Kỹ Năng Quản Lý Doanh Nghiệp Hiệu Quả (Xả Kho)

MPN: 188606801-4336473269
SKU: K22U22
22
(103)
Price: 79.500 ₫ 🇻🇳, Sold: 263
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Công ty phát hành 1980 Books
Nhà xuất bản NXB Dân Trí
Tác giả Liz Wiseman
Người dịch Kim Phụng
Số trang 512
Khổ 13x20.5 cm
Năm xuất bản 2019
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước