Head
Thế giới doanh nghiệp: Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận Thế giới doanh nghiệp: Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận Thế giới doanh nghiệp: Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận Thế giới doanh nghiệp: Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận Thế giới doanh nghiệp: Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận Thế giới doanh nghiệp: Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận Thế giới doanh nghiệp: Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận Thế giới doanh nghiệp: Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận Thế giới doanh nghiệp: Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận
Current Price: 52.480 ₫ Variability: 4%
Price history of this product:

Sách - Nghệ Thuật Từ Chối: Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận

MPN: 254672228-3659486509
SKU: K6980U6980
6980
(337)
Price: 52.480 ₫ 🇻🇳, Sold: 709
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Sách - Nghệ Thuật Từ Chối Cách Nói Không Mà Vẫn Có Được Sự Đồng Thuận
- Năm xuất bản 2020
- Số trang 160
- Nhà xuất bản Hồng Đức
- Công ty phát hành Bizbooks
- Thương hiệu Damon Zahariades
- Xuất xứ Việt Nam
Sẽ có lúc bạn nhận ra Làm vừa lòng thiên hạ là một chuyện vừa khó lại vừa ngu!!
- Xuất xứ Việt Nam
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Loại phiên bản Phiên bản thông thường
Nhà Phát Hành BIZBOOKS
Năm 2020

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related

Sách - Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Giấc Mơ

(2)
Price: 107.800 ₫, Sold: 4