Head
Thế giới doanh nghiệp: Sách Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Thế giới doanh nghiệp: Sách Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Thế giới doanh nghiệp: Sách Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Thế giới doanh nghiệp: Sách Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Thế giới doanh nghiệp: Sách Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Thế giới doanh nghiệp: Sách Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp Thế giới doanh nghiệp: Sách Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp
Current Price: 140.400 ₫ Variability: 4%
Price history of this product:

Sách Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp

MPN: 142856269-10903785478
SKU: K46U46
46
(25)
Price: 140.400 ₫ 🇻🇳, Sold: 83
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Công ty phát hành Cty Hương Huy
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Tác giả Nhiều tác giả
Loại bìa Bìa Mềm
Số trang 445
Năm xuất bản 2021
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt