Head
Thế giới doanh nghiệp: Sách - Quản Lý Khủng Hoảng Và Phát Triển Doanh Nghiệp Trong Thời Đại 4.0
Current Price: 97.300 ₫ Variability: 1%
Price history of this product:

Sách - Quản Lý Khủng Hoảng Và Phát Triển Doanh Nghiệp Trong Thời Đại 4.0

MPN: 188606801-7435236455
SKU: K38U38
38
(7)
Price: 97.300 ₫ 🇻🇳, Sold: 14
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Công ty phát hành 1980 Books
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản NXB Công Thương
Năm xuất bản 2019
Số trang 376
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước