Head
Thế giới doanh nghiệp: Sách - Super Chef: Con Trở Thành Siêu Đầu Bếp 7 - Các Món Salad Thế giới doanh nghiệp: Sách - Super Chef: Con Trở Thành Siêu Đầu Bếp 7 - Các Món Salad Thế giới doanh nghiệp: Sách - Super Chef: Con Trở Thành Siêu Đầu Bếp 7 - Các Món Salad Thế giới doanh nghiệp: Sách - Super Chef: Con Trở Thành Siêu Đầu Bếp 7 - Các Món Salad
Current Price: 27.500 ₫ Variability: 26%
Price history of this product:

Sách - Super Chef: Con Trở Thành Siêu Đầu Bếp 7 - Các Món Salad

MPN: 254672228-9557259239
SKU: K6853U6853
6853
(39)
Price: 27.500 ₫ 🇻🇳, Sold: 99
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Super Chef Con Trở Thành Siêu Đầu Bếp 7 - Các Món Salad
Cuốn sách Super Chef Con Trở Thành Siêu Đầu Bếp (Tập 7) sẽ hướng dẫn các bé làm những món ăn về salad đấy.
Tác giả Nguyễn Mạnh Cường
Nhà xuất bản Hồng Đức
Công ty xuất bản KNbooks
Năm xuất bản 2017
Số trang 52

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related