Head
Thế giới doanh nghiệp: Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh) Thế giới doanh nghiệp: Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh) Thế giới doanh nghiệp: Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh) Thế giới doanh nghiệp: Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh) Thế giới doanh nghiệp: Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh) Thế giới doanh nghiệp: Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh) Thế giới doanh nghiệp: Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh) Thế giới doanh nghiệp: Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh) Thế giới doanh nghiệp: Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh)
Current Price: 155.350 ₫ Variability: 6%
Price history of this product:

Sách Trang Tử Nam Hoa kinh Nguyễn Hiến Lê (Tuyển Tập Bách Gia Tranh Minh)

MPN: 254672228-7581490644
SKU: K6842U6842
6842
(28)
Price: 155.350 ₫ 🇻🇳, Sold: 62
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Bậc thầy mưu trí Trang Tử chỉ dạy 9 chữ "Mắt không nhìn - Tai không nghe - Tâm không nghĩ" Hiểu thấu trước năm 35 tuổi, ai ai cũng làm nên nghiệp lớn.
Tác giả Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản Hồng Đức
Công ty phát hành Bizbooks
Năm xuất bản 2020
Số trang 520
Nhập khẩu/ trong nước Trong nước
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Loại nắp Bìa mềm
Loại phiên bản Phiên bản thông thường
Nhà Phát Hành Bizbooks
Năm 2020

bizbooks_official

Sách kinh doanh

Related