Head
Thế giới doanh nghiệp: [Sỉ số lượng lớn] Dây đeo thẻ tên học sinh sinh viên nhân viên ID - dây thẻ bảng tên Thế giới doanh nghiệp: [Sỉ số lượng lớn] Dây đeo thẻ tên học sinh sinh viên nhân viên ID - dây thẻ bảng tên Thế giới doanh nghiệp: [Sỉ số lượng lớn] Dây đeo thẻ tên học sinh sinh viên nhân viên ID - dây thẻ bảng tên Thế giới doanh nghiệp: [Sỉ số lượng lớn] Dây đeo thẻ tên học sinh sinh viên nhân viên ID - dây thẻ bảng tên Thế giới doanh nghiệp: [Sỉ số lượng lớn] Dây đeo thẻ tên học sinh sinh viên nhân viên ID - dây thẻ bảng tên Thế giới doanh nghiệp: [Sỉ số lượng lớn] Dây đeo thẻ tên học sinh sinh viên nhân viên ID - dây thẻ bảng tên Thế giới doanh nghiệp: [Sỉ số lượng lớn] Dây đeo thẻ tên học sinh sinh viên nhân viên ID - dây thẻ bảng tên
Current Price: 29.000 ₫ Variability: 14%
Price history of this product:

[Sỉ số lượng lớn] Dây đeo thẻ tên học sinh sinh viên nhân viên ID - dây thẻ bảng tên

MPN: 36203085-9477179605
SKU: K5819U5819
5819
(276)
Price: 29.000 ₫ 🇻🇳, Sold: 1338
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

- Trọng lượng 18g
⭐️Vỏ bao thẻ 12 x 7.8 cm
⭐️ Ruột thẻ 9.5 x 6.3 cm (Kích thước ruột thẻ vừa với thẻ ATM)
⭐️Chiều dài dây thẻ 45 cm (dây thẻ có thể thu ngắn dài tùy ý bạn)
🌞LƯU Ý Tấm nhựa đen trên dây giúp bạn có thể điều chỉnh độ dài ngắn của dây tùy ý.
Loại bảo hành Không bảo hành
Tên tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất Công Ty TNHH Yiwu Wanju
Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất Chiết Giang, Kim Hoa