Head
Thế giới doanh nghiệp: Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5 Thế giới doanh nghiệp: Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5 Thế giới doanh nghiệp: Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5 Thế giới doanh nghiệp: Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5 Thế giới doanh nghiệp: Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5 Thế giới doanh nghiệp: Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5 Thế giới doanh nghiệp: Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5 Thế giới doanh nghiệp: Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5 Thế giới doanh nghiệp: Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5
Current Price: 15.000 ₫ Variability: 18%
Price history of this product:

Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu Làm Đúng Việc Khổ giấy A5

MPN: 254672228-12440950664
SKU: K6824U6824
6824
(270)
Price: 15.000 ₫ 🇻🇳, Sold: 748
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Sổ Tay Ghi Chép Thời Gian Biểu A5 Mini Cute Làm Đúng Việc
Số trang 70 trang
Chất liệu Giấy mỹ thuật
Ví dụ về thời gian biểu theo ngày Buổi sáng làm công việc gì, cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành công việc? Trưa ngoài việc nghỉ trưa, bạn sẽ làm gì? Buổi trưa sẽ làm những công việc gì?… Điều này sẽ giúp bạn quản lý tốt thời gian của một ngày.
Kích thước giấy A5
Chất liệu Giấy
Kết cấu giấy Ép lạnh
Loại bảo hành Không bảo hành
Loại notebook/ notepad Sổ tay
Số trang 70

bizbooks_official

Sách kinh doanh