Head
Thế giới doanh nghiệp: Thẻ đeo bảng tên CỨNG, MÀU TRẮNG cho nhân viên văn phòng - chất liệu nhựa cao cấp CỰC ĐẸP, khổ Dọc kèm dây đeo Thế giới doanh nghiệp: Thẻ đeo bảng tên CỨNG, MÀU TRẮNG cho nhân viên văn phòng - chất liệu nhựa cao cấp CỰC ĐẸP, khổ Dọc kèm dây đeo Thế giới doanh nghiệp: Thẻ đeo bảng tên CỨNG, MÀU TRẮNG cho nhân viên văn phòng - chất liệu nhựa cao cấp CỰC ĐẸP, khổ Dọc kèm dây đeo Thế giới doanh nghiệp: Thẻ đeo bảng tên CỨNG, MÀU TRẮNG cho nhân viên văn phòng - chất liệu nhựa cao cấp CỰC ĐẸP, khổ Dọc kèm dây đeo
Current Price: 29.000 ₫ Variability: 0%
Price history of this product:

Thẻ đeo bảng tên CỨNG, MÀU TRẮNG cho nhân viên văn phòng - chất liệu nhựa cao cấp CỰC ĐẸP, khổ Dọc kèm dây đeo

MPN: 51804526-10350319490
SKU: K12347U12347
12347
(4)
Price: 29.000 ₫ 🇻🇳, Sold: 26
Recently sold: 0, review count: 0
GO TO SHOP PRICE HISTORY
🔔 Notice
✅ Tip
📃 Guide

Details

Mô tả sản phẩm Thẻ đeo bảng tên nhân viên văn phòng màu trắng- chất liệu nhựa cao cấp CỰC ĐẸP, khổ Dọc kèm dây đeo
4- Thế mạnh của Shop KAS Sheet/ Binder/ Zip Hologram/ Sleeve Meet/ Toploader- Bao bì- Túi- DIY
Tên tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất the kas
Địa chỉ tổ chức chịu trách nhiệm sản xuất the kas